Finalizacja transakcji nabycia Solid Logistics przez VGL Group

RYNEK AKTUALNOŚCI

W dniu 28.06.2021 VGL Group i Solid Logistics zamknęły ostatni etap transakcji nabycia udziałów. W efekcie VGL Group stała się wyłącznym udziałowcem Solid Logistics. Udziałowcy Solid Logistics objęli natomiast udziały w VGL Group. Transakcja jest krokiem milowym na drodze budowy wiodącego polskiego operatora logistycznego, funkcjonującego pod firmą VGL Solid Group. Prognozowane obroty nowopowstałej Grupy za rok 2021 przekroczą 1 miliard zł.

Zapowiadane połączenie obu firm nabiera rozpędu. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami transakcja nabycia udziałów Solid Logistics przez VGL Group została sfinalizowana w dniu 28.06.2021r. W rezultacie VGL Group stała się właścicielem 100% udziałów Solid Logistics. Udziałowcy Solid Logistics objęli natomiast 10% udziałów VGL Group. Konsekwencją tego kluczowego, z punktu widzenia integracji działania jest między innymi zmiana nazwy grupy na VGL Solid Group.

Przejęcie Solid Logistics to bardzo ważny krok w ramach realizacji naszej strategii. Obecnie naszym celem jest pełna integracja VGL Group i Solid Logistics, zarówno w kontekście zespołów, procesów i systemów, jak i formalnego połączenia jednostek działających w tych samych segmentach biznesowych – mówi Paweł Gizicki, Członek Zarządu VGL Solid Group.

Na polskim rynku spedycyjnym to pierwsza tak duża integracja. W efekcie połączenia powstanie wiodący, polski operator logistyczny, oferujący kompleksowe rozwiązania w zakresie spedycji globalnej: morskiej, lotniczej, kolejowej, intermodalnej, uzupełnionej o usługi zarządzania łańcuchem dostaw oraz usługi agencji celnej; a także logistyki magazynowej i spedycji drogowej.

Efektywność operacyjna to nasz klucz do sukcesu – mówi Anna Rączkiewicz, Członek Zarządu VGL Solid GroupOstatni rok nie był łatwy, ale paradoksalnie pandemia sprawiła, że nasza efektywność wzrosła. Pokazujemy tym samym, że mimo aktualnie panującej sytuacji, umiemy odnaleźć się w każdych warunkach i rozbudowujemy ofertę produktową, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów oraz jakości naszych usług – dodaje.

Z uwagi na okoliczności działania integracyjne, które rozpoczęły się w 2020 roku, do tej pory realizowane były praktycznie wyłącznie w trybie zdalnym, co nie ułatwiało zadania zarządom VGL Group i Solid Logistics.

Wybuch pandemii i zdalna praca z pewnością miały wpływ na tempo realizacji transakcji i działania integracyjne – mówi Bolesław Chełkowski, Członek Zarządu Solid Logistics, który dołączył do Zarządu VGL Solid GroupJednak okres przygotowań do integracji, a potem realizowanie kolejnych, zaplanowanych etapów połączenia odbyło się bez wpływu na obsługę naszych Klientów – dodaje. Zależało nam, aby nasi partnerzy nie odczuli w żadnym razie tego procesu. I tak się stało.

VGL Solid Group to obecnie ok. 800 osób pracujących w 30 lokalizacjach w całej Polsce. Proces integracji, obejmujący m.in. łączenie zespołów przebiega stopniowo, np. z uwagi na konieczność zachowania reżimów sanitarnych. Plany integracji zakładają, że docelowa struktura Grupy zostanie wdrożona do końca 2021 r.

Integracja to proces, który wzbudza sporo emocji, a jednocześnie wymaga bardzo dużego zaangażowania - mówi Katarzyna Jankowska, Członek Zarządu, HR Director VGL Solid Group. Mimo trudności organizacyjnych, widzę ogromną otwartość i chęć współpracy zespołów, dlatego z optymizmem patrzę na przyszłość naszej połączonej organizacji. Zgodnie z założeniami wewnętrznej komunikacji, którą obraliśmy, jestem pewna, że “Razem możemy więcej"  dodaje.

(Źródło: VGL Solid Group)

Przypisy