Budowa Zrównoważonej Przyszłości: Perspektywy i trendy w Ukrainie

AKTUALNOŚCI

29 listopada 2023 r. European Business Association i Global Business for Ukraine, wraz z UN Global Compact Network Poland przy wsparciu BASF Ukraine i BASF Polska, zorganizowały konferencję biznesową "Budowa Zrównoważonej Przyszłości: Perspektywy i Trendy w Ukrainie”. Wydarzenie odbyło się w Warszawie i zgromadziło przedstawicieli polskiego i ukraińskiego biznesu oraz organizacji międzynarodowych i środowisk rządowych. Celem eventu była prezentacja środowiska gospodarczego Ukrainy, omówienie wyzwań i możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w Ukrainie w czasie wojny, a także określenie dalszych kroków, które są kluczowe dla zrównoważonej odbudowy gospodarki i infrastruktury kraju.

Otwierając konferencję, Katarzyna Byczkowska, Dyrektor Zarządzająca BASF Polska, wspomniała, że od pierwszych dni pełnoskalowej wojny w Ukrainie firma BASF aktywnie angażowała się we wspieranie ukraińskich kolegów i ich rodzin, udzielając pomocy w relokacji, organizując akcje darowizn itp. Jednocześnie BASF pozostawał w kontakcie ze wszystkimi swoimi ukraińskimi klientami, aby zapewnić ciągłość biznesową. "Wierzymy w Ukrainę i zostaniemy na Ukrainie. Uważamy, że bardzo ważne jest nawiązanie i ułatwienie dialogu między różnymi interesariuszami, aby przyspieszyć działania na rzecz odbudowy kraju" – powiedziała Katarzyna Byczkowska.

Anna Derevyanko, dyrektor wykonawcza European Business Association i współzałożycielka Global Business for Ukraine, podzieliła się trendami, możliwościami i wyzwaniami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej w Ukrainie w czasie wojny. Stwierdziła również: "Nie wiemy, jak długo potrwa wojna. Chociaż sytuacja na Ukrainie może nadal zawierać ryzyko militarne, już teraz można tu prowadzić interesy, aby utrzymać silny i odporny front gospodarczy kraju. Jako EBA i GB4UA jesteśmy gotowi koordynować wysiłki różnych firm na Ukrainie, w Polsce i innych krajach sąsiednich, aby przedstawić najlepsze rozwiązania, które mogą być istotne dla sprawnej współpracy rynkowej”.

Kamil Wyszkowski, Dyrektor Wykonawczy i Przedstawiciel Krajowy UN Global Compact Network Poland, wspomniał, że obecnie współpracuje z agendą ONZ UNOPS wspierając proces odbudowy Ukrainy. Z logistycznego punktu widzenia polskie firmy mają znacznie lepszą pozycję niż inne kraje sąsiednie, zwłaszcza w sektorze energetycznym i budowlanym, co czyni Polskę ważnym partnerem Ukrainy i plasuje ją w czołówce krajów aktywnie przyczyniających się do odbudowy Ukrainy.

Cezary Urban, szef BASF Agricultural Solutions na Ukrainie, powiedział, że firma nadal inwestuje w branżę rolniczą, aktywnie szkoląc rolników, dystrybutorów i ich pracowników, a także wprowadzając na rynek innowacyjne środki ochrony roślin.

„- Wciąż jednak pojawiają się pewne wyzwania, w szczególności bezpieczeństwo, zapewnienie ciągłości działania i wsparcie lokalnego zespołu”.

Katarzyna Kowalska, wiceprezes KUKE, podkreśliła, że KUKE stało się pierwszą instytucją, która zdecydowała się ubezpieczać handel by umożliwić jego kontynuację na takim samym poziomie jak przed wojną. „- Mimo niezwykle trudnego otoczenia ukraiński biznes pozostaje bezpieczny pod względem ryzyka handlowego. Kontynuuje działalność, płaci faktury, inwestuje w długofalową współpracę. Dodatkowym plusem jest to, że ukraiński sektor bankowy ma bardzo wysoką płynność. W przyszłości pozostaje jednak wiele do zrobienia, aby przyciągnąć na Ukrainę kapitał prywatny, ułatwiając tym samym inwestycje w gospodarkę tego kraju”.

Grzegorz Oszast, Członek Zarządu, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, wspomniał, że PAIH jest jedną z wielu organizacji w Polsce, które łączą swoje wysiłki na rzecz wspierania lokalnych przedsiębiorców i biznesu w poszukiwaniu rozwiązań dotyczących przyszłych inwestycji na Ukrainie. W tym roku obroty między Polską a Ukrainą wyniosły ponad 9 mld euro, co w porównaniu z innymi krajami jest bardzo dużo. „- Od początku wojny otrzymaliśmy ponad 3000 próśb od firm o pomoc w wejściu na rynek ukraiński. Jednak tylko nieliczni z nich mają realną ofertę i są gotowi zainwestować. Musimy mieć udane przykłady inwestycji w Ukrainie, aby przekonać polskie firmy do wniesienia pieniędzy na odbudowę gospodarki tego kraju" – powiedział.

Tiberiu Dima, Dyrektor Zarządzający BASF Ukraina, podzielił się swoimi aktualnymi spostrzeżeniami na temat prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie. „ - Po rozpoczęciu agresji na pełną skalę cała ukraińska społeczność biznesowa została natychmiast zmobilizowana i skoncentrowana na kontynuowaniu działalności. My i inne międzynarodowe firmy działające na Ukrainie również zdaliśmy sobie sprawę, że nadszedł czas, aby udowodnić, że jako firma stoimy za naszymi wartościami i jako liderzy rynku, ponosimy odpowiedzialność wobec Ukrainy i nie możemy się po prostu wycofać, gdy nadejdą kłopoty. Nie było więc dyskusji na ten temat – wszyscy moi współpracownicy byli zgodni co do tego, że biznes powinien być kontynuowany tak szybko, jak to możliwe. A priorytetem nie było osiąganie zysków, ale sprawienie, by wszystko działało i zapewniało ludziom pracę, ale też bezpieczeństwo" – powiedział Tiberiu.

Michał Grzybowski, prezes zarządu Philips Polska, przedstawił spojrzenie na obecną sytuację działalności firmy na Ukrainie. „Dla Philips człowiek jest najważniejszy, dlatego priorytetowo traktowaliśmy i traktujemy bezpieczeństwo naszych pracowników w Ukrainie. Dążymy również do tego, aby nasza firma działała sprawnie w tym objętym wojną państwie, gdyż tylko takie podejście pozwoli dostarczać obywatelom Ukrainy najwyższej jakości rozwiązania Philips, wspierające ich zdrowie i pomagające w codziennym życiu. Obecna sytuacja pokazała, że naród ukraiński cechuje się ogromną odpornością i umiejętnościami przywódczymi, nie tylko na polu walki! Dziś, pomimo wojny i dewaluacji, ten kraj się rozwija, np. nasz biznes podobnie do innych części Europy w tempie dwucyfrowym i mam wrażenie, że jest to wielka inspiracja dla nas wszystkich, nie tylko w Philips" – powiedział.

Dariusz Szymczycha, wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, wspomniał o pozytywnej dynamice jej członków w zakresie inwestowania na Ukrainie, czego dowodem jest aktywna praca Izby na Ukrainie. Wiele polskich firm, w szczególności działających w sektorze budowlanym i logistycznym, chce być zaangażowanych w proces odbudowy. Mówił też, że ukraiński duch przedsiębiorczości często działa jako pozytywna motywacja dla polskich firm do rozwoju.

Dariusz Kowalczyk-Tomerski, wiceprezes Columbus Energy, podkreślił, że jego firma już inwestuje na Ukrainie.” - Obecnie Ukraina działa w środowisku gospodarki wojennej. Jest to bardzo szczególna sytuacja, rozumiemy to i akceptujemy ryzyko. Naszą misją jest wspieranie naszych klientów w tym burzliwym czasie. Uważamy również, że w obecnej sytuacji Ukraina potrzebuje nie tylko dostępu do finansowania (choć jest to bardzo ważne), ale także do technologii, know-how, wiedzy technicznej, innowacyjnych produktów i rozwiązań itp. Dlatego wsparcie Ukrainy naszym potencjałem jest dla nas inwestycja w nasza przyszłość" – powiedział.

Podczas dyskusji wszyscy prelegenci doszli do wspólnego wniosku, że mimo pewnych wyzwań już teraz istnieje ogromny potencjał w inwestowaniu na Ukrainie. W tym celu ważne jest, aby połączyć wysiłki i ułatwić dalszy dialog z kluczowymi interesariuszami w procesie odbudowy gospodarczej Ukrainy.

Przypisy