Automatyczny system transportu oraz magazyn do składowania pojemników

AKTUALNOŚCI

W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym kluczowym elementem sukcesu jest skuteczne zarządzanie dostawami i zwrotem towarów w centrum logistycznym. Nasz klient, specjalizujący się w imporcie i dystrybucji części samochodowych, zwrócił się do nas z potrzebą stworzenia efektywnego systemu zagospodarowania swojej powierzchni magazynowej. W odpowiedzi na tę potrzebę opracowaliśmy rozwiązanie - automatyczny magazyn wysokiego składowania, którego parametry znacząco przewyższają te uzyskiwane w tradycyjnych metodach kompletacji zamówień.

Koncepcja dopasowana do wymagań klienta

Koncepcja naszego magazynu wysokiego składowania powstała na podstawie specyfikacji technicznej klienta z zachowaniem szerokiego wachlarzu możliwości jej dopasowania do ewoluujących potrzeb inwestora. Podczas naszych prac koncepcja została doprecyzowana i dopasowana do szczegółowych wymagań i potrzeb. Finalny rezultat to wysokowydajny i niezawodny system obejmujący automatyczny magazyn wysokiego składowania, mieszczący niemal 11 tysięcy skrzynek, a także strefy przyjęcia nowego towaru, oraz szybkiej i efektywnej kompletacji zamówień.

Zaawansowany system magazynowy

Magazyn obsługiwany jest przez 30 automatycznych wózków typu shuttle, cztery miniloady oraz cztery wydajne przenośniki pionowe.

Kolejnymi elementami systemu jest układ przenośników transportujących skrzynki i dwie stacje kompletacji z potrójnymi slotami. Dodatkowo system zawiera stację kontroli z układem ważenia skrzynek wraz z precyzyjnym określeniem stopnia ich wypełnienia w ujęciu procentowym. System uzupełniliśmy o strefy przyjęcia nowego towaru oraz strefy szybkiej i niezawodnej kompletacji zamówień.

Modelowanie procesów logistycznych i komunikacja systemów

Na etapie projektowym wykonaliśmy modelowanie procesów logistycznych magazynu przy pomocy narzędzia FlexSim. Stworzyliśmy interfejs komunikacyjny pomiędzy systemem WMS klienta a Scadą Iconics, która odpowiada za alokację i przepływ skrzynek w systemie magazynowym. To zaawansowane podejście zagwarantowało optymalne funkcjonowanie całego systemu.

Optymalizacja procesów przyjęcia i rozlokowywania towarów

Towary powracające z sieci sklepów oraz nowe towary od producentów są rejestrowane w systemie i umieszczane w skrzynkach w strefie przyjęć na 30 stanowiskach inspekcyjnych. W dalszej kolejności są one transportowane przenośnikami rolkowymi oraz pasowymi do magazynu.

Tam towary umieszczone w skrzynkach są rozwożone na poszczególne piętra magazynu za pomocą przenośników pionowych, odbierane przez wózki shuttle i następnie umieszczane w wolnych lokalizacjach w systemie double deep.

Proces wydawania skrzynek z magazynu jest również w pełni zautomatyzowany i odbywa się poprzez ich transport do odpowiednich stanowisk. Maksymalna zmierzona wydajność systemu to 1200 skrzynek wjeżdżających do magazynu i tyle samo wyjeżdżających z niego w ciągu godziny.

Otwartość systemu i bezproblemowe korzystanie

Inwestor może w dalszym ciągu bez przeszkód korzystać ze swojego systemu WMS, w którym magazyn wysokiego składowania widnieje jako nowa lokalizacja. Istotną dla klienta cechą wprowadzonego rozwiązania była otwartość systemu i zastosowanie komercyjnych, powszechnie dostępnych na rynku podzespołów.

W naszych rozwiązaniach nie stosujemy sterowania typu black box z dedykowaną elektroniką. Pozwala to na samodzielną diagnozę i serwisowanie magazynu przez klienta bez konieczności wystąpienia długiego czasu przestoju.

Trzykrotne zwiększenie wydajności procesu kompletacji zamówień

Główną korzyścią, jaką otrzymał klient, było trzykrotne zwiększenie wydajności procesu kompletacji zamówień. W naszym magazynie pojedynczy pracownik kompletuje 300 towarów w ciągu godziny. To imponujące osiągnięcie, które znacząco przewyższa tradycyjne metody kompletacji zamówień.

Pracownicy dokonujący takiej kompletacji zamówień w starszych częściach magazynu zbierają do 80 produktów na godzinę.

Podsumowując, nasze innowacyjne podejście do zarządzania magazynem przyniosło naszemu klientowi nie tylko znaczne zwiększenie wydajności procesu kompletacji zamówień, ale także pełną kontrolę nad funkcjonalnością magazynu. Otwartość systemu, rozwiązania logistyczne i zastosowanie sprawdzonych podzespołów stanowią fundamenty naszego sukcesu w dostarczaniu najlepszych rozwiązań w branży.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej lub masz pytania dotyczące naszych projektów, zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy gotowi dostarczyć Ci rozwiązania, które zoptymalizują i usprawnią Twój magazyn.

https://mpltechma.pl/realizacje/automatyczny-system-transportu-oraz-magazyn-do-skladowania-pojemnikow

Przypisy