Import z Chin produktów do kontaktu z żywnością – oznaczenia

AKTUALNOŚCI

Produkty do kontaktu z żywnością podlegają szczególnym normom bezpieczeństwa, które mają uchronić potencjalnych użytkowników przed przenikaniem do pokarmu dużej ilości substancji szkodliwych dla ludzkiego organizmu. Restrykcyjne wymogi BHP są również gwarancją, że materiały użyte podczas wytwarzania tego typu przedmiotów nie spowodują niemożliwych do zaakceptowania zmian w jakości artykułów spożywczych. Jakie oznaczenia identyfikujące produkt do kontaktu z żywnością zamieszcza się na towarach importowanych z Chin? Wyjaśniamy.

Czym są produkty do kontaktu z żywnością?

Przed obróbką artykuły spożywcze „stykają się” z wieloma materiałami i wyrobami m.in. w trakcie produkcji, przetwarzania, przygotowywania, przechowywania czy podawania. Przedmioty używane we wszystkich tych procesach określa się jako produkty do kontaktu z żywnością. Są to np.:

 • kontenery służące do przewozu artykułów spożywczych,
 • sprzęt używany w czasie przetwórstwa,
 • opakowania na żywność (plastik, aluminium, karton, drewno, guma czy silikon),
 • urządzenia kuchenne i gastronomiczne,
 • tekstylia,
 • zastawa stołowa i inne wyroby ceramiczne czy szklane,
 • sztućce.
   

Materiały do produkcji wyrobów mających kontakt z żywnością powinny być na tyle obojętne, aby ich poszczególne składniki nie wpływały negatywnie na zdrowie ludzi i nie zmieniały znacząco składu, smaku i zapachu jedzenia.

Import z Chin a oznaczenia identyfikujące produkt przeznaczony do kontaktu z żywnością

Oznaczenia identyfikujące produkt do kontaktu z żywnością dokładnie definiuje Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG. W przypadku importu z Chin obowiązek dopilnowania norm prawnych dotyczących zastosowania odpowiednich oznaczeń na produktach mających kontakt z żywnością spoczywa na podmiocie wprowadzającym je na rynek europejski z innego kraju. Zgodnie z przepisami zapisanymi w rozporządzeniu do materiałów i wyrobów tego typu należy dołączyć:

 • informację „do kontaktu z żywnością”, indywidualne wytyczne zastosowania (jeśli właściwości produktu w sposób oczywisty sugerują, że jest on przeznaczony do kontaktu z żywnością – np. ekspres do kawy, widelczyk do ciasta, łyżka do zupy) lub symbol kieliszka i widelca;
 • jeśli to niezbędne, specjalne zalecenia dotyczące bezpiecznego i prawidłowego użytkowania;
 • wymogi dotyczące użytkowania stosowane w krajach oznaczenia;
 • nazwę lub nazwę handlową wraz z adresem bądź informacją o siedzibie przetwórcy, producenta bądź dystrybutora odpowiadającego za wprowadzenie przedmiotów na rynek i mającego siedzibę na terenie UE;
 • odpowiednie oznakowanie identyfikacyjne umożliwiające śledzenie drogi produktu. To konieczne, aby maksymalnie uprościć proces kontroli, wycofywania wadliwych produktów z rynku, udzielania informacji konsumentom czy przypisywania odpowiedzialności odpowiednim podmiotom;
 • nazwa i ilość substancji uwalnianych przez składniki aktywne (jeśli są one zastosowane).
   

Wszystkie te oznaczenia wyrobów mających kontakt z żywnością muszą być czytelne, widoczne i niemożliwe do usunięcia. Na etapie sprzedaży detalicznej powinny znajdować się bezpośrednio na produktach, na opakowaniu bądź na etykiecie. Ponadto dopuszcza się możliwość zamieszczenia oznaczeń na dołączonej do wyrobu ulotce, jeśli z przyczyn technicznych nie da się ulokować ich w innym miejscu.

Przypisy