Dołącz do czytelników
Brak wyników

OPERATORZY LOGISTYCZNI

29 stycznia 2018

Zmiany w procesach logistycznych

51
Czy systemy klasy WMS (Warehouse Management System) i TMS (Transportation Management System) sprostają rosnącym wymaganiom przedsiębiorstw?

Czy systemy klasy WMS (Warehouse Management System) i TMS  (Transportation Management System) sprostają rosnącym wymaganiom przedsiębiorstw?

Autor: Karolina Kolińska, SAP WM Consultant, itelligence Sp. z o.o.

Stale zmieniający się rynek, rosnące wymagania klientów, a tym samym zapewnienie jak najwyższego poziomu obsługi klienta, zarówno pośredniego jak i ostatecznego, wymusza na przedsiębiorstwach optymalizację procesów logistycznych, a więc zarówno procesów związanych z transportem jak i magazynowaniem.

Specyfika procesów magazynowych i transportowych powoduje konieczność koncentracji na tych czynnikach, które mają kluczowy wpływ na ciągłość przepływu materiałów w całym logistycznym łańcuchu dostaw i bezpośrednio dotyczą efektywności procesów logistycznych. W obserwacjach praktyki gospodarczej oraz badaniach naukowych, dotyczących zarządzania logistyką można znaleźć wiele czynników - procesów i zasobów wpływających na całość procesu magazynowania i transportu. Można zatem stwierdzić, że zarządzanie magazynem i transportem powinno koncentrować się na sposobach poprawy efektywności procesów, zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego łańcucha dostaw oraz ciągłego nadzorowania i oceniania uzyskanych rezultatów. 

Zmiany w procesach logistycznych przedsiębiorstw wynikają z wielu czynników. Do najczęściej występujących można zaliczyć:

  • wprowadzenie dodatkowych usług oferowanych przez firmę, np. realizacja transportu z wykorzystaniem własnego taboru, 
  • wprowadzenie dodatkowych kanałów dystrybucji produktów, np. e-commerce, co wiążę się z większym rozdrobnieniem wysyłek oraz koniecznością sprawnego obsługiwania procesów zwrotów,
  • koncentracja przedsiębiorstwa na wzroście poziomu obsługi klienta, np. w celu zwiększenia udziałów w rynku,
  • wzrost oczekiwań klientów, np. w zakresie terminowości dostaw, stopnia realizacji zamówień, szybkości obsługi. 

Decyzja o wdrożeniu rozbudowanego rozwiązania WMS lub TMS wynika ściśle ze specyfiki procesów występujących w przedsiębiorstwie, ich skomplikowania oraz różnorodności. 

Pierwszym zadaniem jakie należy wykonać, aby ustalić czy niezbędne jest w przedsiębiorstwie zastosowanie specjalistycznego rozwiązania WMS lub TMS jest:

  • zdefiniowanie obecnych procesów realizowanych w przedsiębiorstwie w zakresie obs...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy