Poczta Polska ze wzrostem przychodów

OPERATORZY LOGISTYCZNI
Dodatni wynik finansowy firmy pomimo trudnych uwarunkowań rynkowych oraz wymagań społecznych i biznesowych, wynikających m.in. ze statusu operatora wyznaczonego.

W ubiegłym roku przychody Poczty Polskiej były o 553 mln wyższe niż w 2016 r. i wyniosły prawie 6 mld zł. Wynik brutto firmy wzrósł w tym czasie o 66,6 mln zł. Sytuacja finansowa Poczty jest stabilna, pomimo wyzwań rynkowych i wewnętrznych, jakie stoją przed Spółką oraz wysokich kosztów niezbędnych inwestycji  -  w kapitał ludzki, infrastrukturę logistyczną i IT.

Wyraźne przełamanie trendu spadkowego 

Przez kilka ostatnich lat Poczta Polska notowała systematyczny spadek przychodów, związany m.in. z rozwojem e-substytucji (w ciągu ostatnich 8 lat to 25% spadek wolumenów przesyłek listowych w Europie), silną konkurencją na rynku usług paczkowych i kurierskich, obowiązkiem zapewnienia powszechnego dostępu do usług pocztowych dla wszystkic...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy